Sommar Bild Skärgårdsstad Fotograf: Lars Gåre

SkärgårdsstadsTrivselförening, ViTrivs iSkärgårdsstad, läggs ned 2019

Varför? 

Pga bristande intresse från Skärgårdsstads invånare och otillräckligt antal styrelsemedlemmar för 2019

Om du har frågor rörande föreningen eller föreningens lokal, Paviljongen, kan du kontakta styrelsen@vitrivs.se

ViTrivs tackar de personer som gjort det möjligt att driva föreningen fram tills 2019.