Information Grannsamverkan iSkärgårdsstad

ViTrivs har ansvaret för Grannsamverkan i Skärgårdsstad. Vi hoppas att ni kommer uppleva att informationen och aktiviteterna runt grannsamverkan kommer att motsvara era förväntningar.

Samtidigt vill vi uppmärksamma att det står alla fritt att anmäla sitt intresse till styrelsen för ViTrivs för att driva dessa frågor framåt, och för att göra vårt område så tryggt och skonat från brott som det bara är möjligt.

Grannsamverkan och samarbete med lokal polis är en metod för att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Ska du resa bort? Lämna Grannlappen till någon eller några grannar. Du hittar den här för utskrift.                       Grannlappen

Allmän information hittar du här: Hur du skyddar din bostad.


Ny information om Grannsamverkan

Vitrivs styrelse har fått en förfrågan från Polis och Kommun om vi i Skärgårdsstad vill vara testområde för ett nytt projekt gällande grannsamverkan, det kommer gälla både för fastigheter, bilar…

Information från Grannsamverkan februari

2 jan – 9 feb, GRUNDVIKSVÄGEN, LJUSTERÖ Försök till inbrott i sommarbostad genom att bryta upp en skjutdörr. Inget tillgrepp. 10-11 feb, RUNÖBACKEN, RUNÖ Inbrott genom att bryta upp ett…

Information från Grannsamverkan januari

BÅTMOTORSTÖLDER 10-11 januari, Rödbosundsvägen, Margretelund 16-17 januari, Visirvägen, Margretelund 13-17 januari, Ekhagavägen, Skeppsdal 17-18 januari, Lövskärsvägen, Ljusterö 18 januari, Mikaelsvägen, Österskär Samtliga motorer, förutom den på Ljusterö, vinterförvarades på ägarnas…

Information från Grannsamverkan december

8 december mellan kl 09.00-16.00, SKARPÄNGSVÄGEN, SVINNINGE Inbrott genom att borra ett hål i ett fönster och på så sätt komma åt fönsterlåset. Tillgrepp av bl a dator, tv-spel och…

Information från Grannsamverkan i november

Inga inbrott eller antydan till inbrott har rapporterats under november. Däremot fick Polisen in tips om en sotningsfirma som ringt upp personer för att erbjuda en besiktning av skorsten. Vid…

Information från Grannsamverkan oktober

7 oktober mellan kl 08.30-12.00, NÄSVÄGEN, RUNÖ Inbrott genom att bryta upp en dörr på baksidan av fastigheten. Tillgrepp av bl a laptop och bilnyckel. Vid den tekniska undersökningen säkrades…

Information från Grannsamverkan

22 september mellan kl 08.00-15.40, BORGVÄGEN, ÖSTERSKÄR Genom att lyfta ur altanens fönsterkassett har man berett sig tillträde till fastigheten. Tillgrepp av datorer och smycken. Teknisk undersökning kommer att genomföras.

Information från Grannsamverkan

9 september mellan kl 08.30-12.00, POPPELVÄGEN, STAVA Inbrott genom att bryta upp ett fönster på andra våningen av fastigheten. För att komma åt fönstret har man använt sig av en…