Grannsamverkan

Grannsamverkan tas över av en ny förening i Skärgårdsstad 2019. Kontaktuppgifter till dem kommer att finnas inom kort.