Vi trivs i Skärgårdsstad och vill att alla gör det. Kom gärna med förslag på något du skulle vilja ha med, eller kan du även ställa upp och hjälpa till att gör Skärgårdsstad bättre? Berätta mer för oss genom att mejla styrelsen

Vi finns också på Facebook där du kan kontakta oss och på Instagram (använd #vitrivs för att dela din bild på vår Instagram)

Styrelsen 2018 består av:

Ledamöter:

Carolin Bygden, Ordförande

Suzana Dizdar, Kassör

Sofia Löfving, Sekreterare

Karina Schippmann, Paviljongansvarig & Fotograf

Paria Arfazadeh, Paviljongansvarig

Suppleanter:

Maria Zettergren

Erica Eklund

Sara Wiklund