om Skärgårdsstad

hamn i Skärgårdsstad

Skärgårdsstad har mycket att erbjuda.
Spela en match tennis eller boule för att sedan besöka vår vackra badstrand.

Klubbar och föreningar i Skärgårdsstad:

Skärgårdsstad har ett rikt föreningsliv som är tillgängligt för samfällighetens medlemmar.


Skärgårdsstads Samfällighet SSF

Samtliga fastigheter i Skärgårdsstad är ansluta till Skärgårdsstads Samfällighet.  Det som styr samfälligheten är i första hand lagar, i andra hand stadgar och anläggningsbeslut och i tredje hand stämmobeslut. Föreningens syfte är att värna om områdets karaktär, natur, vidareutveckling och underhåll. Vänd dig till föreningen för frågor om väghållning, skogsvård, trafiksäkerhet, badplatser, tennis -och boulebanor i området.


Skärgårdsstadshamnen

Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening består av 340 andelar. Föreningen sköter hamnanläggningen, gästplatser vinterförvaring m.m. Vänd dig till föreningen om du önskar hyra eller köpa en båtplats


SSSS Logo

Skärgårdsstads Segelsällskap

Föreningen anordnar en stor mängd aktiviteter under året. De leder och administrerar S.S.S.S. segel- och motorbåtsverksamhet. De administrerar även sjö- och torrsättningen samt anordnar bl.a. aktiviteter för ungdomar.


Skärgårdsstads Viltvårdsförening

Viltvårdsföreningen sköter viltvården i området och har rätten till jakt på våra gemensamma marker. För detta ändamål har föreningen särskilt skottlossningstillstånd.


SSJSF

SSJSF

Skärgårdsstads Surfing, Jollesegling, Skrinnar & Fiskeklubb ansvarar för driften av Fiskestugan och den vedeldade bastun vid havsbadet samt för båthus och sjöbod i anslutning till Per Norbergs väg.


Skärgårdsstads IF

Idrottsföreningen erbjuder motion och träning för de boende i samfälligheten. Samtliga ledare är utbildade, diplomerade och licensierade.

Skärgårdsstads Idrottsförening